Anlaşmalı Boşanma

Boşanma Davası AvukatıAnlaşmalı Boşanma Davası1.501 Yorum6 Ağustos 2015

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Boşanma eşlerin evlilik birliğini sürdürmek istememeleri ve boşanmaya ilişkin tüm konularda uzlaşma içerisinde olmaları neticesinde aralarında yapacakları bir boşanma protokolü ile boşanmaları anlamına gelmektedir. Eşlerin boşanmaya ilişkin konularda uzlaşma içerisinde olmadı durumunda açılacak olan boşanma davası usul ve şekil yönünden “anlaşmalı boşanma davası” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından öncelikle Medeni Kanun eşlerin anlaşmalı boşanabilmelerini belirli şartlara bağlamaktadır. Anlaşmalı boşanmanın şartlarının yerine getirilmemesi durumunda eşler anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştiremezler.

 

Anlaşmalı boşanma şartları?

1-      Anlaşmalı boşanma şartları içerisinde ilki eşlerin en az bir yıllık süre zarfında evli kalmış olmalarıdır. Bir yıldan daha az süren evliliklerde eşler anlaşmalı boşanma davası açamamaktadırlar. Evliliğin bir yılını doldurmuş olması durumunda anlaşmalı boşanma şartları için ilk şart yerine getirilmiş olmaktadır.

2-      Anlaşmalı boşanmanın şartları içerisinde en önemli şart eşlerin boşanma konularının tümünde uzlaşma içerisinde olduklarını beyan ettikleri bir anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamalarıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanması uzmanlık gerektiren bir husustur ve eşlerin bu boşanma protokolü hazırlanması aşamasını uzman bir boşanma avukatı ile yürütmeleri onların tek celsede boşanma gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır.

3-      Anlaşmalı boşanma şartları içerisinde son şart ise eşlerin boşanma davası duruşma gününde mahkeme salonunda hazır olmalarıdır. Bunun nedeni hakimin “anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi)” içerisinde eşlerin vermiş oldukları beyanların doğruluğunu tekrar teyit etmek istemesidir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin duruşma gününde mahkeme salonunda olmaması anlaşmalı boşanmanın çekişmeli boşanmaya dönmesine neden olacaktır. Bu nedenle boşanma davası duruşma gününde eşlerin orada olması mutlaka gereklidir.

Anlaşmalı olarak boşanma davası açacak olan eşlerin bu süreçte alacakları hukuki destek onların 10 gün ile 2 ay arasında değişen bir sürede boşanma gerçekleştirmelerine olanak sağlar. O nedenle eşlere boşanma avukatı tutmaları önerilmektedir. Diğer yandan boşanma davası neticesinde yaşanabilecek olan hak kayıplarının önüne geçilmesi adına boşanma avukatı eşlere mutlak fayda sağlamaktadır. Boşanma avukatı tutulması zorunlu olmasa bile  gerek en kısa sürede boşanma  gerekse de hak kaybı yaşanmaması adına eşlerin kendilerini savunacak en iyi boşanma avukatı tarafından hukuki destek almaları onların lehine olan bir durumdur.

Anlaşmalı Boşanmanın Şartları 2015

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Nedir

Anlaşmalı Olarak boşanma gerçekleştirecek olan eşler açısından 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu belirli şartların yerine getirilmiş olmasını şart koşmaktadır. Anlaşmalı boşanma şartları olarak tabir edilen şartlara göre eşler en az 1 yıllık süre zarfında evli kalmış olmalı, boşanma ile ilgili tüm konularda uzlaşma içerisinde olduklarını beyan ettikleri bir anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamaları ve duruşma gününde mahkeme salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanmanın şartları içerisinde en önemlisi eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) imzalamaları aşamasıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü (Sözleşmesi) Nasıl Hazırlanmalıdır?

Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanması titizlikle üzerinde durulması gereken bir unsurdur ve anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) içerisinde yapılacak ufak tefek hatalar bile boşanma davasının reddi gibi bir durumu ortaya çıkarabilmektedir. Örneğin eşlerin çocukların velayeti üzerinde uzlaşma sağlamış olması fakat velayeti almayan ebeveynin çocuğu hangi şartlar altında ve hangi sıklıkla görebileceğinin belirlenmemiş olması neticesinde tam bir uzlaşmanın sağlanamadığından bahsedebiliriz. Bu gibi durumlarda kimi zaman anlaşmalı boşanma çekişmeli boşanmaya da dönebilmektedir. O nedenle boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanırken eşlerin uzman bir boşanma avukatı tarafından alacakları hukuki yardım onlara en kısa sürede ve sağlıklı bir şekilde boşanabilmenin kapısını aralayacaktır.

Anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanma aşamasında kimi zaman eşler adliye etraflarında bulunan arzuhalciler aracılığı ile bu tür anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlatabilmektedirler. Fakat unutulmaması gereken bu tip hazır şablonla hazırlanmış boşanma protokolü (sözleşmesi)çok da sağlıklı olmayabilmektedir. Zira her evliliğin içerisinde kendi dinamiklerini barındırdığı düşünülürse her boşanma da içerisinde kendi dinamiklerini barındıracaktır. O nedenle bu süreçte uzman bir hukukçu tarafından destek alınması sorunsuz bir boşanma süreci geçirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu nedenle boşanma protokolü (sözleşmesi) uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması önerilmektedir.

Boşanma protokolü (sözleşmesi) uzman bir boşanma avukatı tarafından hazırlanması ile birlikte eşlere gerek en kısa sürede boşanma olsun gerekse de boşanmadan doğabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi olsun mutlak fayda sağlamaktadır. Boşanma avukatı tarafından alınacak olan destek sayesinde bireyler boşanmayı tek celsede boşanma olarak neticelendirebileceklerdir.

Anlaşmalı Boşanma Süresi

Boşanma süreci içerisinde eşler gerek psikolojik gerekse de sosyal açıdan zorluklar yaşayabilmektedir. Bu nedenle boşanma sürecinin en hızlı şekilde atlatılması önem arzeder. En hızlı şekilde boşanma gerçekleşmesi adına bu aşamada yapılması gereken, eşlerin boşanma süreci içerisinde boşanmayı ilgilendiren tüm konularda uzlaşma sağlamasıdır. Eşlerin tüm konularda uzlaşma sağlaması durumunda açılacak olan boşanma davası türü “anlaşmalı boşanma” olarak adlandırılır. Boşanma süresi, en kısa sürede evliliğin sonlandırılması adına açılacak olan boşanma davası ile ilgili olarak merak edilen konuların başında gelmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Süresi Nasıl Kısaltılır?

Boşanma süresi açısından belirleyici olan boşanma süreci içerisinde atılacak adımların doğruluğu olmaktadır. Bu noktada eşlerin en hızlı şekilde boşanmaları ve boşanmadan kaynaklanacak haklarının korunması adına boşanma avukatı tutmaları önerilir. Boşanma avukatı ile açılacak olan anlaşmalı boşanma davası, süre olarak 2 3 ay içerisinde evliliğin sonlandırılmasına olanak sağlamaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Süresi Ne Kadar Olur?

Boşanma davalarında, boşanma dilekçesi hazırlanması, anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması, boşanma nedeninin doğru belirlenmesi ve duruşmada etkin bir şekilde savunulması gibi uzmanlık gerektiren konular açısından bireylerin sıkıntı yaşamaması adına boşanma avukatı tutmaları önemlidir. Zira 2 3 ay içerisinde sonuçlanabilecek bir boşanma davası, boşanma süreci içerisinde yapılacak olan hatalar neticesinde çekişmeli boşanma davasına dönebileceği gibi boşanma davasının reddi gibi bir sonuç da ortaya çıkarabilmektedir. O nedenle boşanma süresi göz önünde bulundurularak uzman bir boşanma avukatı ile bu süreç yürütülmelidir.

Boşanma avukatı tutulmaması durumunda boşanma süresi daha uzun olabilmektedir. Örneğin boşanma protokolünde her hangi bir durumun atlanmış olması davayı bir sonraki celseye atabilmektedir. Ya da öne sürülecek olan boşanma gerekçesinin ispatının yapılamaması durumunda anlaşmalı boşanma davası reddedilebilmektedir.

Anlaşmalı olarak boşanma gerçekleştirilmesi Medeni Kanun tarafından belirli koşullara bağlanmaktadır. Anlaşmalı boşanma şartları olarak tabir edilen bu koşulların yerine getirilmemesi tarafların anlaşmalı boşanma gerçekleştirmesini engellemektedir. Anlaşmalı boşanma şartlarından birisi de eşlerin ikisininde duruşmalara katılmalarıdır. Eşlerin duruşmalara katılmaması anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmeyeceği anlamına gelir.

 Anlaşmalı Boşanmada Taraflar Mahkemeye Gitmek Zorunda Mıdır

Anlaşmalı boşanma davalarında hangi tarafın gelmediği anlaşmalı boşanma davasında farklı sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Örneğin davacı tarafın anlaşmalı boşanma davasına katılmaması durumunda dava bir sonraki celsede atılırken, davalının anlaşmalı boşanma davası duruşmasına gitmemesi anlaşmalı boşanmanın reddine sebep olacaktır.
Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar mahkemeye gitmek zorundadırlar. Mahkemeye gitmeme anlaşmalı boşanma davasının çekişmeli boşanma davasına dönüşmesine de neden olabilmektedir. Bilindiği gibi anlaşmalı boşanma en kısa sürede evliliğin sonlandırılabilmesi adına açılan boşanma davası türüdür. Bu noktada tarafların mahkemeye gitmemeleri sonucu çekişmeli boşanma davasına dönülmesi, taraflar açısından boşanma süresinin uzamasına neden olacaktır. Diğer yandan boşanma davasının reddi kararlarında bireyler 3 yıl içerisinde tekrar boşanma davasını aynı nedenle açamamaktadırlar. O nedenle anlaşmalı boşanmalarda bireylerin mahkemeye gitmeleri gerekir.

Medeni Kanun tarafından anlaşmalı boşanmalarda mahkemeye iştirak edilmesi şartı bulunmaktadır ve tarafların boşanmaya gitmemeleri gibi bir durumda anlaşmalı boşanma gerçekleşmez. Anlaşmalı boşanma davalarında hukuki altyapının doğru kurulması kadar sürecin doğru yürütülmesi de önemlidir. Bu bakımdan anlaşmalı olarak boşanacak olan çiftlerin ikisinin de duruşmalara katılmaları gerekir.

Bu süreci taraflar uzman bir boşanma avukatı ile yürüterek tek celsede boşanma gerçekleştirebilirler. Bu sayede yalnızca bir kez anlaşmalı boşanmada mahkemeye katılarak boşanmanın en kısa sürede gerçekleşmesi sağlanabilir. Boşanma davalarında boşanma avukatı tutulması zorunlu olmasa bile bireyler kolay bir boşanma süreci geçirilmesi adına uzman bir  boşanma avukatı tarafından hukuki destek alabilirler.

Anlaşmalı boşanma davaları sürecin doğru şekilde yürütülmesi ile 1 2 ay içerisinde sonlandırılabilirken, Anlaşmalı Boşanmada Taraflar Mahkemeye Gitmek Zorunda Mıdır diyen kişilerin bireysel olarak yürütecekleri anlaşmalı boşanma davasında yapılacak hatalar göz önüne alınırsa boşanma 7 8 ay da gerçekleşebileceği gibi davanın reddi gibi bir durum da ortaya çıkabilecektir.

Boşanmada Taraflar Mahkemeye Gitmek Zorunda Mıdır 2015

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat Nasıl Alınır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerin boşanmayı ilgilendiren tüm konularda uzlaşma içerisinde olması sonucu açılan boşanma davası türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreçte merak edilen konulardan birisi de anlaşmalı boşanmalarda tazminat nasıl alınır sorusu olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında tazminata ilişkin talepler için bireylerin uzman bir boşanma avukatı ile anlaşmalı boşanma protokolü hazırlamaları önerilir. Aksi durumda boşanma protokolü içerisinde verilen beyanlar esastır ve bireyler tekrar tazminat talebiyle dava açamamaktadırlar.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat

Anlaşmalı boşanma davası açarak en kısa sürede evliliğini noktalamayı planlayan bireylerin bu süreçte hak kaybına uğramamaları önemli bir konudur.  O nedenle yasal hakların bilinmesi ve bu hakların korunması adına boşanma avukatı tutulması önerilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında tazminat talebinde bulunacak bireyler açısından tazminat, maddi ve manevi tazminat olarak farklılık gösterecektir. Anlaşmalı boşanma davalarında maddi tazminat talep edecek olan kişiler, evliliğin sonlandırılması nedeniyle maddi bir kayıp yaşayacak olan kişilerin bu kaybının telafisi adına anlaşmalı boşanma davalarında maddi tazminat talep edebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında maddi tazminat talebinde bulunacak olan kişilerin bu süreçte anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde tazminata ilişkin taleplerini ayrıntılı olarak açıklaması gerekir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Tazminat Nasıl Alınır?

Maddi tazminat talep edecek kişilerin,boşanmayı getiren olaylar ile ilgili olarak eşinden daha az kusurlu ve yada kusursuz olmalıdır. Bu durumda birey anlaşmalı boşanmalarda maddi tazminat talep edebilmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında manevi tazminat talep edecek olan kişilerin ise karşı taraf tarafından kişilik haklarına saldırı olması gerekir. Kişilik hakları saldırıya uğrayan bireyler bunun manevi yönden tazmini için talepte bulunabilmektedirler. Boşanma davalarında gerek maddi gerekse de manevi tazminat talebinde bulunacak olan kişiler için, anlaşmalı boşanma protokolü büyük öneme sahiptir. Zira boşanma protokolü içerisinde bireylerin “bundan sonraki tüm tazminat taleplerinden vazgeçiyorum” şeklinde bir beyan vermeleri durumunda anlaşmalı boşanma davasında tazminat talep edilemediği gibi boşanma sonrası 1 yıl içerisinde açılabilecek olan her hangi bir tazminat talebinden de geri adım atılmış olunmaktadır.

O nedenle boşanma protokolü hazırlanırken uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası açarak mevcut evliliğini en kısa sürede sonlandırmak isteyen bireylerin en fazla merak ettikleri konulardan birisi de anlaşmalı boşanma davası ücreti olmaktadır. Boşanma davası ücreti içerisinde dava harçları, gerekli belgelerin toparlanması, anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hazırlanması gibi farklı farklı kriterler bulunmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2015

Anlaşmalı boşanma davası ücreti 2015 yılı içerisinde dava harçlara yapılacak olan zam ile birlikte davanın açılacağı ildeki baroların belirlemiş olduğu anlaşmalı boşanma avukatlık taban ücreti dahilinde değerlendirilmelidir.

Her ne kadar boşanma avukatı tutulması zorunlu olmasa bile boşanma protokolü hazırlanması uzman bir boşanma avukatı aracılığı ile gerçekleştirilmesi durumunda tek celsede boşanma olasılığı artmaktadır. Boşanma sürecinin de zor bir süreç olduğu düşünülürse eşlerin en kısa sürede boşanmak istemeleri normal karşılanmaktadır. O nedenle boşanma davalarında boşanma avukatı tutulması eşlere mutlak fayda sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası ücreti 2015 yılı içerisinde bireylerin tutacakları avukatların boşanma davalarındaki deneyimi ve uzmanlığı ile ilişkilidir. Kişilerin tutacakları boşanma avukatının konusunda uzman olması dava neticesinde yaşanabilecek olan hak kayıplarının da önüne geçebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası ücreti ile ilgili en iyi bilgiyi boşanma avukatına danışarak alabilirsiniz. Bunun sebebi davanın açılacağı yer ve tutulacak olan boşanma  avukatı nezdinde anlaşmalı boşanma davası ücreti farklılık gösterebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açacak olan bireylerin boşanma davası ücreti ile birlikte merak ettiği bir diğer konu ise boşanma davası süresi olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında süreyi belirleyen yine iki büyük unsur vardır. Birincisi anlaşmalı boşanma davasının açılacağı mahkemenin iş yükünün fazla ya da az olması, ikincisi ise dava için bireylerin anlaşmalı boşanma avukatı tutup tutmamasıdır.  Anlaşmalı boşanma davalarında avukat tutulması en kısa süre içerisinde boşanmanın gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Anlaşmalı boşanma davası ücreti 2015 senesi içerisinde tutulacak olan boşanma avukatı ile birlikte değerlendirildiğinde dava sürecinin en kısa zamanda sonlanmasını da düşünürsek bireylerin boşanma sürecinden kolay bir şekilde sıyrılmalarını sağlayacağı için pek te üzerinde durulmaması gereken bir meblağ olacaktır.

Bu noktada bireylerin düşünmesi gereken en önemli husus boşanmanın kolay bir şekilde gerçekleşmesi olmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutmak Önemli Midir?

Anlaşmalı boşanma davası açacak bireylerin en merak ettikleri konulardan birisi de anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmanın önemi olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası zorlu boşanma sürecinden eşlerin en kısa süre içesinde kurtulmalarını sağlamaktadır. Eşler bir yandan en kısa süre içerisinde boşanma adına anlaşmalı boşanma davası açarken diğer yandan boşanmadan doğacak olan haklarının korunmasını ve olası bir hak kaybı yaşanmamasını da arzulamaktadır. Boşanma davası açmak istiyorum diyen bireylerin anlaşmalı boşanma davasında avukatı tutmaları önemli olmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat

Anlaşmalı boşanma davası süre olarak kısa olsa bile zor bir süreci ifade etmektedir. Bu süreçte eşlerin uzman bir hukukçu tarafından destek almamaları boşanma süresini uzatabileceği gibi anlaşmalı boşanmanın reddi gibi bir durum da ortaya çıkarabilmektedir. O nedenle anlaşmalı boşanma davasının en sağlıklı şekilde ilerlemesi adına bireylerin boşanma avukatı tarafından hukuki destek almaları önerilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Avukat Tutmak Önemli Midir?

Boşanma davalarında, diğer tüm dava türlerinde olduğu gibi avukat tutulması zorunlu değildir. Fakat hangi dava türü olursa olsun bireylerin kendilerini en doğru şekilde savunacaklarını düşündükleri bir hukukçu tarafından destek almaları onların işini oldukça kolaylaştırmaktadır. boşanma davalarında da eşlerin alacakları uzman boşanma avukatı desteği onların en kısa sürede boşanabilmeleri ile birlikte boşanmadan kaynaklanacak olan olası hak kaybı yaşamalarının önüne geçecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında avukat tutmak önemli midir diye merak eden bireylerin bilmesi gereken anlaşmalı boşanma davalarında gerekli olan anlaşmalı boşanma şartları arasında yer alan anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) hukuki açıdan eksiksiz olmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yapılacak ufak tefek eksiklikler ya da hatalar boşanma davası süresini uzatabilirken diğer yandan anlaşmalı boşanma davasının reddi gibi bir durum ortaya çıkarabilmektedir.

Anlaşmalı boşanma davası açacak olan eşlerin bu durumda boşanma avukatı tarafından alacakları uzman desteği eşlerin 1 2 ay içerisinde boşanmalarını sağlayabilirken diğer yandan yaşanabilecek olası hak kayıplarının önüne geçilmesi adına eşlere mutlak fayda sağlayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma avukatı tutulması önemli midir diye soran kişiler açısından “evet , anlaşmalı boşanma davasında boşanma avukatı tutulması önemlidir. Bir davayı işin uzmanı ile takip etmek bireylere her zaman fayda sağlamaktadır.”

 

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Yapılan Yorumlar

 1. Meftune diyor ki:

  Yararlı bir yazı olmuş

 2. Mesut diyor ki:

  boşanma konusunda yardım istiyorum

 3. Işıl diyor ki:

  boşanma davası avukatı arıyorum

 4. Fatoş diyor ki:

  Boşanma avukatı bulmam konusunda yardım edebilirmisiniz

 5. Sertaç diyor ki:

  boşanma davasını ben mi açmalıyım

 6. Serkan diyor ki:

  Anlaşmalı Boşanma konusunda ne yapmam gerekiyor

 7. Ersan diyor ki:

  boşanma davası açmam gerek ne yapmalıyım

 8. Semih diyor ki:

  Anlaşmalı Boşanma hakkında yardımcı olmanızı rica ediyorum

 9. Mehtap diyor ki:

  ben de bu konuda yardımlarınızı bekliyorum

 10. Tansu diyor ki:

  boşanmada şahit konusunda yardım

 11. kamile diyor ki:

  Anlaşmalı Boşanma hakkında yardımcı olmanızı rica ediyorum

 12. Nazan diyor ki:

  Boşanma avukatı bulmam konusunda yardım edebilirmisiniz

 13. Sedat diyor ki:

  Kolay gelsin ben Sedat boşanma için gerekli belgeler nelerdir?

 14. Ayşe diyor ki:

  anlaşmalı boşanmak istiyorum

 15. Gizem diyor ki:

  çocuğumun velayetini almak istiyorum

 16. Tülay diyor ki:

  eşimi artık sevmiyorum ne yapmalıyım

 17. Caner diyor ki:

  eşimi sevmiyorum yardım lütfen

 18. Güliz diyor ki:

  İyi günler, boşanma konusunda yardıma ihtiyacım var

 19. naz diyor ki:

  Anlaşmalı Boşanma hakkında yardımcı olmanızı rica ediyorum

 20. Ertan diyor ki:

  boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır

 21. Melis diyor ki:

  boşanma davasını ben mi açmalıyım

 22. Mertkan diyor ki:

  eşimi artık sevmiyorum ne yapmalıyım

 23. Koray diyor ki:

  bir an önce boşanmak istiyorum

 24. Ayşe diyor ki:

  eşimden ayrılmak istiyorum yardım edermisiniz

 25. Hülya diyor ki:

  zor durumdayım yardımcı olabilir misiniz

 26. Fatma diyor ki:

  Anlaşmalı Boşanma ile ilgili size danışmak istiyorum

 27. Fahrettin diyor ki:

  Emeğinize sağlık size nasıl ulaşabilirim?

 28. Pelin diyor ki:

  zor durumdayım yardımcı olabilir misiniz

 29. Nilsu diyor ki:

  size nasıl ulaşabilirim

 30. Ersan diyor ki:

  Anlaşmalı Boşanma hususunda sizden yardım talep ediyorum

 31. lütfüye diyor ki:

  Öncelikle merhaba, ismim lütfüye eşimden boşanmak istiyorum ne yapmalıyım

 32. Gamze diyor ki:

  Bu konuda sizden destek istiyorum

 33. Fatma diyor ki:

  boşanırsam mal paylaşımı nasıl olur

 34. Aliye diyor ki:

  bana ulaşabilir misiniz

 35. satı diyor ki:

  Anlattıklarınız için teşekkürler

 36. Uğur diyor ki:

  ben de bu konuda yardımlarınızı bekliyorum

 37. ismet diyor ki:

  Boşanırsam çocuğumu alabilir miyim

 38. Şukufe diyor ki:

  Boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır

 39. Dursun diyor ki:

  Öncelikle merhaba, ismim Dursun eşimden boşanmak istiyorum ne yapmalıyım

 40. satı diyor ki:

  zor durumdayım yardımcı olabilir misiniz

Anlaşmalı Boşanma Hakkında Yorum Yaz

İletişim

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

Şehir (gerekli)

Konu

İletiniz

Son Yorumlar

Boşanma