Boşanma Sebepleri

Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri2 Yorum17 Temmuz 2014

Boşanma kavramı eşlerin evlilik birliğini sürdürmek istemeyerek yasal olarak ayrılmaları anlamına gelmektedir. Eşlerin yasal olarak ayrılabilmeleri için boşanma davası açmaları gerekir. Boşanma davası eşlerin ikamet ettikleri yerde bulunan Aile Mahkemesine boşanma davası dilekçesi ile birlikte yapılır. Boşanma davası açacak eşlerin yasal olarak ayrılabilmeleri için mahkemeye haklı boşanma sebebi sunmaları gerekir. Haklı boşanma sebebi, genel boşanma sebebi ve özel boşanma sebebi olarak 2’ye ayrılır.

 

Özel Boşanma Sebepleri

 

** Zina (Aldatma) Boşanma Sebebi

 

Eşlerin Evlilik Birliği içerisinde birbirlerine karşı sorumluluk ve yükümlülükleri bulunmaktadır. Sadakat yükümlülüğü de bunlardan birisidir. Eşlerden birisinin diğer eşi aldatması (zina yapması) boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir.  Burada aldatmayı şu şekilde açıklayabiliriz; eşlerden birisinin evlilik birliği devam ederken karşı cinsten birisi ile cinsel ilişki içerisine girmesi aldatma (zina) olarak tanımlanır. Kanun içerisindeki tanıma bakıldığında karşı cinsten birisi ile cinsel ilişki yaşanması durumu anlatılmıştır. Peki bu durumda eşlerden birisinin hemcinsi ile cinsel ilişki yaşaması boşanma sebebi sayılmamakta mıdır? Sorusu kişilerin aklına gelmektedir. Tabi ki eşlerden birisinin hemcinsi ile cinsel ilişki içerisine girmesi boşanma sebebi sayılır. Fakat bu eşlerden birisinin hemcinsi ile cinsel ilişki yaşaması durumunu zina (aldatma) nedeniyle boşanma sebebi olarak değil, haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle aldatma olarak tanımlayıp boşanma davası açarken bu şekilde bir boşanma sebebi olarak göstermek gerekmektedir.

 

Zina (aldatma) boşanma sebebi içerisinde her zaman suçüstü durumu olmak zorunda değildir. Zinaya (aldatmaya) delil olabilecek durumlar da göz önüne alınarak, hakim zina nedeniyle boşanma kararı verebilmektedir. Bu duruma örnek vermek gerekirse eşlerden birisinin meşru bir sebep olmaksızın başka birisiyle görüşmesi durumunda hakim zina (aldatma) nedeniyle boşanma sebebi durumu oluşabilir. Daha açık bir ifadeyle eşlerden birisinin diğer eş evde yokken meşru bir neden olmadan eve birisini alması, ortada cinsel birliktelik delili olmasa bile zina (aldatma) boşanma sebebi olarak görülebilmektedir. Burada meşru neden olarak anlatılmak istenen, örneğin kocası evde yokken eve doktorun gelmesi meşru bir neden olarak sayılır. Burada eve gelen kişinin belirli ve faydalı bir amaç için eve gelmiş olması gerekir. Bunun dışında kalan haller zina (aldatma) şüphesi taşımasından dolayı, hakim zina (aldatma) boşanma sebebi olduğu kanaati içerisinde olabilir. Zina (aldatma) boşanma sebebi ile boşanma davası açmak isteyen kişilerin dava açabilmesinin belirli şartları bulunmaktadır. Bu şartlar dışına çıkıldığında zina (aldatma) boşanma sebebi olarak gösterilerek boşanma davası açılamamaktadır. Zina (aldatma) eyleminin gerçekleştirilmesinin üzerinden 5 yıl geçmiş olması durumunda hiçbir şekilde zina (aldatma) boşanma sebebi gösterilerek boşanma davası açılamamaktadır. Bu beş yıllık süre içerisinde de eşin zina (aldatma) durumunu öğrenmesi ile birlikte 6 ay içerisinde boşanma davası açmalıdır. Ayrıca aldatılan eşin bu durumu kabul etmesi ve affetmesi durumunda boşanma davası açamamaktadır. Hakim nezdinde eşin bu durumu öğrenmiş olmasına rağmen boşanma davası açmamış olması da örtülü af kapsamında değerlendirilmektedir. Bu noktada boşanma sebepleri içerisinde yer alan aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı da ortadan kalkar.

 

**Hayata Kast, Pek Kötü Muamele Ya Da Onur Kırıcı Davranış Boşanma Sebebi

 

Eşlerden birisinin diğer eşin hayatına kast etmesi yani onu öldürmeye teşebbüs etmesi durumunda hakim boşanma sebebi olarak kabul ederek tarafları boşamaktadır. Hayata kast eyleminin bir defa yapılmış olması eşlerin boşanma davası açarak boşanma gerçekleştirmek için boşanma sebebi kabul edilir. Eşin hayatına kast burada diğer eş tarafından yapılmış olması gerekmez, eşlerden birisinin diğer eşi kurtarma durumu varken böyle bir fiil işlemezse bu da hayata kast kapsamında değerlendirilir.

 

Pek Kötü Muamele, eşlerden birisinin diğer eşe karşı yaptığı kötü davranışı ifade etmektedir. Pek kötü muamele hayata kast durumundan farklı olarak bir defa yapılması durumunda boşanma sebebi olarak ileri sürülememektedir. Pek kötü muamele, boşanma sebebi olarak gösterilmesi için bu davranışın belirli bir süre devam etmesi gerekmektedir. Belirli bir süre bu tür bir davranışa maruz kalmış olan eş bu durumu boşanma sebebi göstererek boşanma davası açabilmektedir. Bu tür davranışa maruz kalan eşin de dava açabilmesi için 6 ay içerisinde bu tür davranışı boşanma sebebi olarak göstermesi ve boşanma davası açması gerekir. Pek kötü muamele üzerinden 5 yıl geçmesi durumunda ise eş bu boşanma sebebi ile boşanma davası açamamaktadır.

 

Onur kırıcı davranış eyleminin boşanma sebebi olarak sayılması eşlerin birinin diğer eşe hakareti, aşağılama,  küçük düşürme gibi tutumlar içerisinde olması neticesinde gerçekleşir. Onur kırıcı davranış boşanma sebebi olarak öne sürülerek boşanma davası açacak kişilerin bu onur kırıcı davranış eylemine belirli bir süre maruz kalmış olması şartı aranmaktadır. Eşlerden birisinin bir defaya mahsus olarak böyle bir davranışta bulunmuş olması boşanma sebebi olarak sayılmamaktadır. Düzenli bir şekilde bu davranışlara maruz kalmış olan kişi bu davranışları takiben 6 y içerisinde boşanma sebebi olarak onur kırıcı davranış eylemini öne sürüp boşanma davası açabilir. Bu tür bir onur kırıcı davranış gerçekleşmesinin üzerinden 5 yıl geçmiş olması durumunda ise eş boşanma sebebi olarak onur kırıcı davranış eylemini göstererek boşanma davası açamamaktadır. Onur kırıcı davranış fiilini eşlerden birisinin diğerine bilinçli bir şekilde uygulaması gerekmektedir.

**Haysiyetsiz Hayat Sürme Boşanma Sebebi

 

Eşlerden birisinin haysiyetsiz yaşam sürmesi diğer eşin bu durumu boşanma sebebi olarak göstererek yasal olarak evlilik birliğini sonlandırmak adına boşanma davası açmasına olanak sağlamaktadır. Haysiyetsiz yaşam sürme eyleminin boşanma sebebi olarak öne sürülebilmesi için bu eylemi gerçekleştiren eşin süreklilik arz edecek şekilde haysiyetsiz yaşam sürmesi gerekmektedir. Örneğin, eşlerden birisinin sürekli olarak kumar oynaması ve diğer eş açısından bu durumun ortak hayat kurma olgusunu zedelemesi gerekmektedir. Aksi halde boşanma sebebi olarak haysiyetsiz yaşam sürme eylemi göstererek boşanma davası açılamamaktadır.

 

** Terk Boşanma Sebebi

 

Eşlerden birisinin birlikte yaşadıkları evi terk etmesi boşanma sebebi olarak sayılmaktadır. Eşin evi terk etmesi durumu meşru bir nedene dayanmakta ise boşanma sebebi sayılmamaktadır. Örneğin mevsimlik işçi olması, askere gitmesi.. gibi

Eşlerden birisinin evi terk etmesi dışında eşin eve alınmaması durumu da terk nedeniyle boşanma kapsamına alınmaktadır. Eşlerden birisi diğer eşi eve almamakta ısrarcı olursa kusurlu duruma düşmekte ve eve alınmayan eş bu durumu öne sürerek boşanma davası açabilmektedir.

Eşlerden birisinin evi terk etmesi ve en az 6 ay eve gelmemesi durumunda terk edilen eş boşanma sebebi olarak eşinin evi terk etmesini gösterebilmekte ve boşanma davası açabilmektedir. Eşin evi terk etmesi nedeniyle boşanma gerçekleşebilmesi için yasa içerisinde belirlenen süre zarfında evi terk eden eşe ihtar gönderilmelidir. Eğer ki evi terk eden kişi bu duruma rağmen eve dönmez ise hakim boşanma kararına hükmetmektedir. En sık görülen boşanma sebepleri arasında terk nedeniyle boşanma yer alır.

 

**Akıl Hastalığı Boşanma Sebebi

 

Eşlerden birisinin diğer eşin akıl sağlığını yitirdiğini ve evlilik birliğinin bu şekilde sürdürülemediğini bu nedenle boşanmak istediğini belirtmesi durumunda akıl hastalığı boşanma sebepleri olarak gösterilerek boşanma davası açılabilmektedir. Akıl hastalığının boşanma sebebi sayılması belirli şartlara bağlıdır. Öncelikle akıl sağlığının yitirilmesi eşlerin evliliği başladıktan sonra gerçekleşmelidir. İkinci olarak akıl sağlığını yitiren eşin tekrar sağlığına kavuşmasının mümkün olmaması ve bu durumun hastane raporlarıyla kanıtlanması gerekir. Son olarak akıl sağlığının yitirilmesi evlilik içerisinde ortak yaşam kurulmasını engellemesi ve diğer eş açısından evliliğinin sürdürülemez olması gerekmektedir.

 

 Genel Boşanma Sebepleri

Yukarıda özel boşanma sebepleri ile ilgili durumu tek tek açıkladık. Eşlerin yasal olarak ayrılabilmeleri için boşanma davasında öne sürecekleri boşanma sebepleri arasında özel olmayan boşanma sebepleri de bulunmaktadır. Genel boşanma sebepleri olarak adlandırılan bu boşanma sebepleri 2 başlık altında toplanabilmektedir.

- Evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma sebepleri

- Eşlerin boşanma konusunda anlaşması boşanma sebepleri

 

** Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Boşanma Sebebi

Evlilik birliğinin temelden sarsılması kavramı eşlerin ortak yaşam kuramamaları, geçimsizlik yaşamları anlamına gelmektedir. Evlilik birliğinin temelden sarsılması durumu olabilmesi için eşlerden en az birisi açısından ortak yaşam kurmanın imkansız hale gelmesi gerekir. Hakim boşanma davası görülmesi esnasında bu gibi bir durum olup olmadığını deliller eşliğinde tespit ederek boşanmanın gerçekleşmesi kararını vermektedir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması en çok görülen boşanma sebebi olmaktadır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davası açacak olan kişiler mahkeme esnasında delillerin hakim kanaati oluşturabilmesi için boşanma avukatı tarafından alacakları hukuki destek sayesinde boşanma davasının boşanma ile neticelenmesini sağlayabilirler.

 

**Eşlerin Boşanma Konusunda Anlaşmaları

Eşler boşanma ile ilgili her konuda uzlaşma içerisinde olmaları durumunda anlaşmalı boşanma davası açarak boşanma gerçekleştirebilmektedirler. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için eşlerin belirli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

 

B.EŞLERİN BOŞANMA HUSUSUNDA ANLAŞMALARI:

Mutlak ve genel boşanma sebepleri içerisinde sayılır. Bu nedene dayanarak boşanabilmek için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir.

1)Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalıdır

2)Boşanmak için eşlerin mahkemeye birlikte başvurmaları ya da bir eşin açtığı boşanma davasının diğer eşin kabul etmesi gerekir.

3)Hâkim tarafları bizzat dinlemesi: Bu şartın sebebi tarafların iradelerini serbestçe açıklatıp açıklamadıklarının kontrol edilmesidir.

4)Tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hâkim tarafından uygun bulunması

C.ORTAK HAYATIN KURULAMAMASI YA DA FİİLİ AYRILIK

Mutlak ve genel boşanma sebepleri arasındadır. Bu şarta dayanarak boşanabilmek için bazı şartlar vardır.

1) Daha önce herhangi bir boşanma sebebine dayanarak açılan davanın reddedilmiş olması

2) Boşanma talebinin reddi kararının üzerinden üç yıl geçmiş ve bu süre içinde ne olursa olsun ortak hayat kurulmamış olmalıdır.

3) Eşlerden birinin tekrar boşanma davası açmış olması

Etiketler: , , , , , , ,

Boşanma Sebepleri Hakkında Yapılan Yorumlar

  1. Hülya diyor ki:

    eşimden ayrılmak istiyorum yardım edermisiniz

  2. Selçuk diyor ki:

    Boşanma Sebepleri konusunda yardım edebilir misiniz?

Boşanma Sebepleri Hakkında Yorum Yaz

İletişim

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

Şehir (gerekli)

Konu

İletiniz

Son Yorumlar

Boşanma