Eşe İftira Atma Nedeniyle Boşanma

Eşe İftira Atma Nedeniyle Boşanma

Eşe iftira atmak boşanma nedeni sayılır mı diye merak eden bireyler açısından Medeni Kanun içerisinde belirtilmiş Özel boşanma nedenleri arasında eşe iftira atma davranışı yer almaz. Ancak genel boşanma nedenleri arasında yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma kapsamında eşe iftira atma davranışı yer alabilir. Burada boşanmayı belirleyen unsur
Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri37 Yorum24 Ağustos 2015Devamı..
Kadınlık Görevini Yapmama Nedeniyle Boşanma

Kadınlık Görevini Yapmama Nedeniyle Boşanma

Medeni Kanuna göre evlilik içerisinde eşlerin sorumluluklarını yerine getirmemeleri ve bu davranışlar sonucu ortak yaşamın devamının mümkün olmadığı noktada taraflar boşanma davası açabilmektedirler. Kadınlık görevini yapmama bu tür tutum ve davranışlardan birisidir. Kadınlık görevini yapmama nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin bu süreçte eşinin meştu bir neden olmaksızın kadınlık görevini yapmaktan
Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri10 Yorum7 Mayıs 2015Devamı..
Aşırı Kıskançlık Boşanma Nedeni

Aşırı Kıskançlık Boşanma Nedeni

Boşanma sürecinde hukuki anlamda evliliğin sonlandırılabilmesi için haklı boşanma nedenlerine ihtiyaç vardır. Medeni Kanun hangi hallerde boşanma davası açılabileceğini ifade etmektedir. Yani bireyler,n haklı bir neden olmaksızın boşanma davası açmaları durumda bu boşanma davası reddedilir. Kanun boşanma nedeni olarak öne sürülebilecek durumları özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak
Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri14 Yorum10 Nisan 2015Devamı..
Hayata Kast Nedeniyle Boşanma

Hayata Kast Nedeniyle Boşanma

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde tarafların boşanma davası açabilmeleri için öne sürmeleri gereken haklı boşanma nedenleri tek tek açıklanmaktadır. Buna göre hayata kast boşanma nedeni olarak sayılmaktadır. Hayata kast nedeniyle boşanma davası açmak isteyen bireyler açısından davanın açılacağı yetkili mahkeme Aile Mahkemesidir. Hayata Kast Nedeniyle Boşanma Nerede Açılır? Evlilik
Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri15 Yorum19 Mart 2015Devamı..
Sorumsuzluk Nedeniyle Boşanma

Sorumsuzluk Nedeniyle Boşanma

Evlilik içerisinde eşlerin birbirlerine olan yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği noktada evlilik sarsılmakta ve boşanma ile sonuçlanabilmektedir. Evlilik içerisindeki yükümlülüklerden birisi de tarafların sorumluluklarıdır. Sorumlulukların yerine getirilmediği durumlarda bireyler sorumsuzluk nedeniyle boşanma davası açabilirler.  Sorumsuzluk Nedeniyle Boşanma Evlilik içerisinde sorumsuz davranışlar sergilenmesi farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Örneğin kocanın evin
Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri6 Yorum11 Mart 2015Devamı..
Eşi Başkasıyla Kıyaslama Boşanma Sebebi

Eşi Başkasıyla Kıyaslama Boşanma Sebebi

Evliliğin sonlandırılması için Medeni Kanun tarafların haklı boşanma sebeplerine sahip olması gerektiğine hükmetmektedir. Bireylerin açacakları boşanma davasında öne sürecekleri boşanma sebepleri, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Buna göre eşini başkasıyla kıyaslamak, eşini başkasıyla karşılaştırmak gibi davranışlar boşanma sebebi olarak değerlendirilebilmektedir. Medeni Kanunda eşi başkasıyla kıyaslama davranışı evlilik
Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri12 Yorum10 Mart 2015Devamı..
Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşi tarafından terk edilen bireylerin bu süreçte boşanmak istemeleri gayet doğal bir davranıştır. Medeni Kanun da haklı boşanma sebepleri arasında “terk etme” eylemini saymaktadır. Terk Nedeniyle boşanma davası nasıl açılır diye merak eden bireyler açısından belirli koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Buna göre eşin evi terk etmesinin ardından 4 ay geçtikten
Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri16 Yorum6 Mart 2015Devamı..
Eşin Kumar Oynaması Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Eşin Kumar Oynaması Boşanma Nedeni Sayılır Mı?

Boşanma tarafların evlilik birliğini yasal olarak sona erdirmeleri kavramıdır. 4721 sayılı Medeni Kanun bireylerin evliliği bitirebilmeleri için haklı bir nedenle boşanma davası açmaları gerektiğine hükmetmektedir. Kanun içerisinde boşanma nedenleri, özel boşanma nedenleri ve genel boşanma nedenleri olarak farklılaşmaktadır. Eşin kumar oynaması tek başına boşanma nedeni olarak sayılmaz fakat, kumar oynayan
Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri8 Yorum4 Mart 2015Devamı..
Kadının Bakire Olmaması Boşanma Nedeni Sayılır Mı

Kadının Bakire Olmaması Boşanma Nedeni Sayılır Mı

Boşanma eşlerin evlilik birliğini ysal olarak sonlandırmaları kavramıdır. Bu süreçte 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu eşlerin boşanabilmeleri için ortada haklı boşanma nedenleri olması gerektiğini belirtmektedir. Boşanma nedenleri genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olarak medeni kanunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Kadının bakire olmaması boşanma nedeni sayılır mı diye merak eden
Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri11 Yorum19 Şubat 2015Devamı..
Eşim Tanımadığım Kişilerle Mesajlaşıyor Boşanma Nedeni Sayılır Mı

Eşim Tanımadığım Kişilerle Mesajlaşıyor Boşanma Nedeni Sayılır Mı

Evlilik içerisinde eşlerin birbirlerine karşı sorumlulukları bulunur. Bunlar arasında sadakat, güven, sevgi, saygı gibi pek çok tutum ve davranış evliliğin iskeletini oluşturmaktadır. Bu gibi yükümlülüklerin yerine getirilmemesi evlilik birliğinin sarsılmasına ve ortak hayatın kurulamamasına neden olacaktır. Eşim tanımadığım kişilerle mesajlaşıyor diyen bireyler açısından bu durum evlilik içerisinde güven sarsıcı davranış
Boşanma Davası AvukatıBoşanma Nedenleri4 Yorum21 Ocak 2015Devamı..
Sayfa123

İletişim

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefon Numaranız (gerekli)

Şehir (gerekli)

Konu

İletiniz

Son Yorumlar

Boşanma